Met de groter wordende verantwoordelijkheid groeit ook de wens naar een hoge kwalificatie van de veiligheidsdeskundigen.

Daarom wil Skyfall Security binnenkort ook op het gebied opleiding zijn verantwoording nemen. Om voor passende en optimaal geschoolde opvolgers te kunnen zorgen, zijn we van plan een eigen school voor veiligheidsopleiding (Skyfall Academy) in Eupen (Belgiё) op te richten.

Hier willen we de deelnemers niet alleen op theoretische manier, maar ook praktijkgericht opleiden. Deze zullen doelgericht op de verschillende situaties tijdens hun werk als veiligheidsdeskundige worden voorbereid.

Meer informatie in verband met de Skyfall Academy verneemt U binnenkort hier.

skyfall-security-academy